Controlling Koncepcja, zastosowania, wdrożenie

Ekonomia i finanse

Informacje

Celem książki jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia controllingu i wskazanie możliwości jego realizacji w przedsiębiorstwie. Autor omawia w niej cele i zadania controllingu w ujęciu międzynarodowym, określa, czym jest controlling, a także prezentuje rolę i zadania controllera....

Spis treści