Edukacja regionalna Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej

Podręczniki

Informacje

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie edukacji regionalnej. Propozycje rozwiązań metodycznych. Formy kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Materiały pomocnicze.

Spis treści