Edukacja w obliczu przemian społecznych

Książki dla nauczycieli

Informacje

Celem niniejszej publikacji jest omówienie wybranych aspektów działalności edukacyjnej - funkcjonowania szkolnictwa wyższego, zadań i funkcji współczesnego nauczyciela, wychowania i nauczania integracyjnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji,...

Spis treści