Ekonomika Handlu cz. 1 eMPi2

Szkoły zawodowe

Informacje

W pierwszej części podręcznika autorzy omawiają formy i funkcje handlu detalicznego, lokale handlowe, towary w detalu i ich ceny, sztukę https://www.darter180.com/tarcze sprzedawania i inkasowania należności, a także formy i funkcje handlu hurtowego, magazyny hurtowe, ich lokalizację i wyposażenie oraz organizację...

Spis treści