Historia II wojny światowej

Hobby

Informacje

II wojna światowa była katastrofą o niespotykanej wcześniej skali. Do dziś nie udało się nawet oszacować faktycznej liczby pochłoniętych przez nią istnień ISO 9001 ludzkich - wydaje się, że do podawanych często 30 mln zabitych w Europie, dodać można mniej więcej tyle samo ofiar w Azji....

Spis treści