Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryjej (1640) stanowią najważniejsze dzieło liryczne Zimorowica. Na zasadniczą część zbioru składa http://www.flexlean.pl/ się dwanaście hymnów poświęconych najważniejszym świętom maryjnym, które utkane zostały z ustępów biblijnej Pieśni nad pieśniami...

Spis treści