Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydanie 5

E-książki

Informacje

Piąte wydanie Jak czytać i rozumieć angielskieumowy? stanowi połączenie:- słownika,- kursu angielskiego języka prawnego,- wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich.Najnowsze piąte wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy...

Spis treści