Katecheta i katechizowany w sieci

E-książki

Informacje

Dla opisu i zrozumienia przemian, jakim podlegają współczesne media prasowe, kluczowymi słowami są: globalizacja, cyfryzacja, cyberprzestrzeń, konwergencja i blacharz łódź dywergencja. To bez wątpienia rewolucja, jaka w ciągu ostatnich lat dokonuje się w sferze rekonfiguracji komunikacji (powstanie i...

Spis treści