Komunikacja w logopedii Terapia, wspomaganie, wsparcie

Pedagogika

Informacje

Rozmowa, dialog, komunikowanie się przenikają całe nasze życie. Stanowią one ważny wymiar życia społecznego. Wysoka jakość komunikowania się jest jedną z najistotniejszych kompetencji życiowych współczesnego człowieka. Każdy komunikat składa się z warstwy werbalnej i...

Spis treści