Komunikowanie strategii

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

- Jak posługiwać się metaforami, aby przemówić do wyobraźni pracowników?- Co zrobić, aby pracownicy zrozumieli strategię?- Jakich jest 10 herezji związanych z komunikowaniem strategii?- Dlaczego struktura i kultura organizacji mogą utrudniać wprowadzenie strategii i jak temu...

Spis treści