Kontrolować czy likwidować Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi

Polityka

Informacje

Celem rozpoczętej w 2004 serii wydawniczej było zainicjowanie wydawania drukiem i spopularyzowanie w środowisku naukowym materiałów dotyczących historii II RP przechowywanych w białoruskich i litewskich zasobach archiwalnych.

Spis treści