Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku

Nauki humanistyczne

Informacje

W książce silnie uobecnia się perspektywa antropologiczna. Nie tylko literatura, ale też melancholia, spleen pisarzy, przekraczanie granic literatury, listy, topografia miejsc (np.. Ruiny, pobojowiska, miasta opustoszone i miasta tętniące życiem), ilustracje literackie lub obrazy...

Spis treści