Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Na gruncie obowiązujących przepisów należy zdecydowanie odrzucić pogląd, iż prawo o spółce akcyjnej jest domeną przepisów bezwzględnie obowiązujących, w rezultacie czego zasadą jest brak swobody umów. Wszelka wykładnia przepisów k.s.h. powinna się odbywać przez pryzmat...

Cena: 119,97
Dostępność: dostępny od ręki