O prawach kryminalnych

E-książki

Informacje

Celem tej pracy było wzbudzenie zainteresowania społeczeństwa, potrzebą reform w systemie prawnokarnym i penitencjarnym Królestwa Polskiego. Zerwanie z koncepcją kary jako odwetu i zastąpienie jej przez poprawczowychowawczą karę wraz ze stosowaniem opieki postpenitencjarnej wobec byłych...

Cena: 4,14 4,30 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie