PGP 12/2016 Sprawozdanie finansowe po zmianach

E-książki

Informacje

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Za rok 2016 jednostki...

Cena: 19,14 20,33 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie