Planowanie przestrzenne w gminach

E-książki

Informacje

Książka Planowanie przestrzenne w gminach prezentuje aktualne problemy związane z zaawansowaniem prac planistycznych w gminach oraz ich zróżnicowaniem przestrzennym i funkcjonalnym (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne)....

Cena: 31,50 36,00 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie