Hemstedt Termostat Do Dwuobwodowych Mat Grzewczych Green Oraz Turbo Hem93082

470,00

Opis

Termostat do dwuobwodowych mat grzewczych Green oraz Turbo Termostat HEM93082 do dwuobwodowych mat grzewczych Green Electric Mat, Green Accu mat oraz Turbo Mat Specjalnie zaprojektowany do sterowania i przełączania się między obwodami w celu optymalizacji i zwiększenia energooszczędności. Poniżej opisano poszczególne funkcje kontrolera: – kontrola temperatury podłogi – tryby pracy ogrzewania podłogowe- funkcja szybkiego nagrzewania (tryb szybki) – ograniczenie poziomów mocy – ograniczenie czasowe zgodnie z DIN EN 50559 – program tygodniowy- program wakacyjny – system haseł (możliwość ustawienia aż 3 poziomów dostępu) Docelowa temperatura podłogiTemperaturę można ustawić w zakresie od 10°C do 40°C. Górną granicę zakresu temperatur możemy zmienić aby dopasować się do dopuszczalnej temperatury materiału podłogi w zakresie od 20°C do 40°C, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Ogranicza to zakres temperatur, który może ustawić użytkownik. Oprócz docelowej temperatury podłogi przy normalnym trybie ogrzewania można również ustawić specjalną wartość dla „ochrony przed zamarzaniem”. Jest to przydatne, jeśli tryb ochrony przed zamarzaniem ma być ustawiany co godzinę lub codziennie w programie tygodniowym lub świątecznym.Docelową temperaturę podłogi można również tymczasowo zmienić za pomocą przycisków „+” i „-” na ekranie bezczynności. Ta temperatura obowiązuje do następnego punktu przełączania programu tygodniowego. Za każdym naciśnięciem przycisków bezpośrednich docelowa temperatura podłogi jest zwiększana (przycisk „+”) lub zmniejszana (przycisk „-”) o 1°C. Tryby pracy Tryb pracy określa, czy urządzenie może grzać tylko energią odnawialną, czy też odnawialną i sieciową. Ponadto za pomocą tej funkcji można całkowicie wyłączyć ogrzewanie, z wyjątkiem funkcji ochrony przed zamarzaniem. W trybie ochrony przed zamarzaniem podłoga jest utrzymywana w stałej minimalnej temperaturze. Temperaturę ochrony przed zamarzaniem można dostosować w menu instalatora. W trybie energii odnawialnej regulator uruchamia ogrzewanie tylko wtedy, gdy jest aktywowany przez wejście sygnałowe. W tym celu sterowanie źródłem energii (np. Systemem fotowoltaicznym) przełącza styk bezpotencjałowy, który daje informacje termostatowi, że może on korzystać z energii odnawialnej. Zawsze, gdy dostępna jest energia odnawialna i wymagają tego warunki temperaturowe (temperatura podłogi nie osiągnęła wymaganej temperatury), ogrzewanie zostanie uruchomione. W trybie łączonym – energia odnawialna i energia z sieci elektrycznej – termostat włącza ogrzewanie, jeśli wymagają tego warunki temperaturowe (temperatura podłogi jest utrzymywana na stałym poziomie według ustawionej temperatury). Funkcja szybkiego nagrzewania (tryb szybki)Termostat samodzielnie określa poziom mocy, jaki zostanie użyty do ogrzewania na podstawie różnicy między temperaturą docelową a rzeczywistą temperaturą obszaru ogrzewanego. Jeśli jest ona niższa niż maksymalny dopuszczalny poziom mocy dla odpowiedniego trybu pracy, funkcję szybkiego nagrzewania („tryb szybki”) można aktywować w dwóch etapach, naciskając przycisk bezpośredni „>>” na ekranie bezczynności. Na pierwszym stopniu szybkiego nagrzewania stosowany jest maksymalny poziom mocy (określony dla odpowiedniego trybu pracy) minus 1. Ponowne naciśnięcie klawisza bezpośredniego „>>” powoduje rozpoczęcie drugiego etapu szybkiego nagrzewania, który następnie uruchamia się z maksymalną mocą. Funkcję szybkiego nagrzewania można zakończyć, naciskając przycisk „>>” po raz trzeci. Jest również przerywany, gdy osiągnięta zostanie żądana docelowa temperatura podłogi. Ograniczenie poziomów mocy Najwyższy użyteczny poziom grzania można ustawić oddzielnie dla dwóch trybów pracy „praca z energii odnawialnej” i „praca z energią odnawialną i praca z sieci”. Zmniejszenie mocy grzewczej w trybie pracy z odnawialnych źródeł energii jest możliwe, jeśli np. Istniejąca instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie pokryć całego zapotrzebowania na energię instalacji grzewczej. Zapobiega to zużyciu dodatkowej energii z sieci przez system grzewczy. Ponadto zwiększa się cykl pracy. Jeśli temperatura zewnętrzna jest ekstremalna, może to spowodować, że żądana docelowa temperatura podłogi nie zostanie osiągnięta. Ograniczenie czasowe zgodnie z DIN EN 50559 Zgodnie z normą DIN EN 50559 ogrzewanie obszaru grzewczego musi być ograniczone w czasie, jeśli właściwa moc cieplna przekracza wartość 120 W/m². W tym celu instalator musi aktywować tę opcję w menu urządzenia. Ograniczenie czasowe jest aktywne tylko wtedy, gdy oba elementy grzejne są włączone dłużej niż 120 minut. Następnie termostat przechodzi do fazy chłodzenia na kolejne 120 minut. Wskazuje na to płatek śniegu w prawym górnym rogu wyświetlacza. Ta funkcja jest ważna, aby uniknąć miejscowego przegrzania powierzchni, np. spowodowane miejscowym przykryciem wykładziną lub innym materiałem izolacyjnym. Program tygodniowy Program tygodniowy służy poprawie komfortu i zwiększeniu efektywności energetycznej (zmniejszeniu zużycia energii). Termostat posiada cztery programy tygodniowe, z których jeden może być aktywny w danym momencie. Możliwość zdefiniowania czterech programów tygodniowych pozwala użytkownikowi na indywidualne zdefiniowanie kilku programów i wywoływanie ich w razie potrzeby. Jest to najbardziej elastyczny sposób użytkowania i powinien być stosowany zawsze w celu oszczędzania energii, jeśli temperatura ma być obniżana do niższego poziomu co godzinę lub codziennie w ciągu tygodnia. Klasycznie jest to tzw. Obniżenie nocne, w którym temperatura jest obniżana w godzinach nocnych. Innym przypadkiem użycia jest codzienna redukcja dla systemu ogrzewania w budynku firmowym. Aby móc korzystać z programu tygodniowego, docelowa temperatura podłogi musi być ustawiona na „Automatycznie” w punkcie menu Praca> Zadana temperatura podłogi. Program wakacyjny Program wakacyjny umożliwia wybranie docelowej temperatury podłogi w taki sam sposób, jak program tygodniowy. W przeciwieństwie do programu tygodniowego, wybrana docelowa temperatura podłogi jest ustawiana na definiowalny okres czasu. Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, można to wskazać za pomocą programu wakacyjnego. Zaletą korzystania z programu wakacyjnego w porównaniu z ręcznym wyłączaniem jest to, że ogrzewanie zostanie automatycznie ponownie włączone, zanim wrócisz do domu, a po przyjeździe do mieszkanie lub domu zastaniesz komfortową temperaturę. System haseł Urządzenie umożliwia ustawienie haseł na trzech poziomach menu (poziom 0 Informacje są zawsze łatwo dostępne). Ma to na przykład sens, aby upewnić się, że urządzenie może być konfigurowane tylko przez wykwalifikowaną osobę. Hasło składa się z czterech cyfr i można je ustawić indywidualnie dla każdego z trzech poziomów. Ochrona hasłem elementów menu: Informacje – Poziom 0 Operacje – Poziom hasła 1 Ustawienia – Poziom hasła 2 Instalator – Poziom hasła 3 Hasło dla wyższego poziomu jest również ważne dla poniższych poziomów, tj. Ktoś, kto ma dostęp do wyższego poziomu, automatycznie ma dostęp do niższych poziomów, nawet jeśli hasła do tych poziomów nie są znane.

eko gaz konin, enea świnoujście kontakt, mój prd, wnioski na fotowoltaikę, cena jednego kilowata prądu, orange zamów rozmowę, metr sześcienny gazu, komu należy się zasiłek dla bezrobotnych, jaka szczepionka najlepsza na koronawirusa, 24energa.pl

yyyyy