Siła państw w Unii Europejskiej

Prawo

Informacje

Zapisane w traktatach formalne normy regulujące przebieg procesu decyzyjnego w Radzie UE i Radzie Europejskiej tworzą jedynie szerokie ramy, w których państwa członkowskie wspólnie podejmują decyzję. Dlatego też analiza tego procesu oraz przyjmowanych decyzji nie może skupiać się...

Cena: 36,12
Dostępność: dostępny od ręki