U źródeł melodramatu

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Pominięcie hybrydowego tworu scenicznego, jakim jest melodramat, mogłoby prowadzić do błędnego wniosku, że dramat romantyczny stoi w bezpośredniej opozycji wobec dramatu klasycystycznego, podczas gdy w rzeczywistości taką opozycję stanowi właśnie melodramat, nazywany przez niektórych...

Cena: 32,49
Dostępność: dostępny od ręki